top of page

Vergoeding

Fysiotherapie Voogt heeft met geen contract afgesloten met Zorg&Zekerheid. Verder hebben we met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Uitzondering: u krijgt bij ons geen vergoeding wanneer u bij CZ verzekert bent bij het label Just! Alle andere soorten verzekeringen/labels van CZ worden wel gewoon vergoedt. 

U doet er goed aan om vooraf te bekijken hoeveel behandelingen u vergoedt krijgt van uw zorgverzekeraar. Dit verschilt namelijk per zorgverzekeraar en per pakket. U betaalt over deze behandelingen geen eigen risico. Verwijzing van de huisarts is niet nodig. 

Staat uw aandoening op de lijst van chronische aandoeningen? Dan krijgt u vanaf de 21e behandeling een vergoeding uit de basisverzekering. U kunt de lijst terugvinden in de Zorgverzekeringswet. Dit houdt wel in dat de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering worden gedeclareerd. Krijgt u bijvoorbeeld 9 behandelingen per kalenderjaar van uw zorgverzekering? Dat moet er nog 11 zelf betalen om aan de 20 komen. Daarna worden de behandelingen vanuit de basisverzekering vergoedt. Let op: over zorg uit de basisverzekering wordt het eigen risico geheven!

Tarieven per 1 januari 2023

Zitting fysiotherapie                                                                      €38.00

Zitting manuele therapie                                                              €51,00

Zitting lymfedrainage                                                                    €51,00

Eénmalig fysiotherapeutisch onderzoek                                     €63,00

Intake en onderzoek na verwijzing                                               €51,00

Screening, intake en onderzoek                                                   €51,00

Toeslag behandeling aan huis                                                      €16,00

Telefonische zitting per 10 minuten                                             €19,00

Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten fysiotherapie     €51,00

Eenvoudige korte rapporten fysiotherapie                                 €25,00

Verslaglegging aan derden, per half uur                                     €51,00

bottom of page